कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट प्रभावित आर्थिकरुपमा विपन्नहरुलाइ राहत वितरण निर्देशिका २०७६ बमोजिम यस न.पा.का वडा नं. ६ मा छनाैट भएकाहरुको नामावली