FAQs Complain Problems

सम्पर्क

ईमेल : dhanushadhammunicipality@gmail.com

सम्पर्क फोन नम्वरहरु:  

कार्यालय प्रमुख  ः– ०४१–४१४००१
लेखा शाखा         ः– ०४१–४१४००२
प्रशासन शाखा    ः– ०४१–४१४००३
योजना शाखा    ः– ०४१–४१४००४
राजश्व शाखा    ः– ०४१–४१४००५ 

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !