सार्वजनिक जग्गा तथा सडक पेटीमा बनेका टहरा, घुम्ती सवारी तथा झुपडी खाली गर्ने बारे सुचना ।