Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
गणेशराज कार्की प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५४०५७१११
Manoj Kumar Yadav Engineer 9841506720
रामईश्वर यादव सव.इन्जिनियर ishwar066@yahoo.com ९८०२०१०७०७
प्रमोद कुमार यादव सव.इन्जिनियर pramod.yadav3830@gmail.com ९८४९००१६४१
मकेश्वर यादव ना.सु वडा सचिव ९८४४५३६९२७
पवन देवी यादव ना.सु वडा सचिव ९८४४५३६९२८
जगदिश मण्डल ना.सु वडा सचिव ९८४४५३६९२६
उदय कुमार यादव अमिन नापी सर्वेक्षक ydvudaykumar@gmail.com ९८१३४०५२७४
उमेश कुमार यादव खरिदार सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ydvumeshk@gmail.com ९८४२१६७०३३
प्रेम नारायण यादव ना.सु कृषि शाखा ( शाखा प्रमुख) premncrp@gmail.com ९८०४८६६३६४